Lopende Woo-verzoeken

Op deze pagina vind je een overzicht van alle lopende Woo-verzoeken die op dit moment in behandeling zijn binnen de gemeente Boxtel.

Publicatie

Onderstaand overzicht krijgt maandelijks een update.

  • Nadat een Woo-verzoek is ingediend, wordt het verzoek bij de eerstvolgende update gepubliceerd in het overzicht.
  • Zodra een besluit is genomen over een Woo-verzoek worden het besluit en de bijlagen gepubliceerd op de pagina afgehandelde WOO-verzoeken.

Contact

Heb je vragen over ingediende en lopende Woo-verzoeken? Neem dan contact op.

Overzicht lopende Woo-verzoeken

Onderwerp van het Woo-verzoek
Reigerskant 

uitvoering PMA

WOZ gerelateerde informatie periode 2020 tot 3 januari 2024
Onderzoek werking en procedures omtrent kwijtscheldingsaanvragen OZB 2022 en 2023
Bodemverontreiniging
Huisvesting arbeidsmigranten verzoek 2 - documentatie Pels Rijcken
Huisvesting arbeidsmigranten verzoek 3 - alle informatie
Bosperceel rondom Nimrodlaan 7 Boxtel
Reigerskant verzoek 4 tot 25-10-2023
VION Holding N.V.
Anterieure overeenkomst omgevingsvergunning UV/2022321