Openbare informatie

Vanaf 1 mei 2022 maken overheidsorganisaties de komende jaren steeds meer documenten zelf openbaar. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat inwoners toegang hebben tot veel documenten die bij ons aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Wat zijn de verplichte Woo-categorieën?

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties een 11-tal informatiecategorieën actief openbaar te maken. De verplichte informatiecategorieën zijn beschreven in art 3.3 van de WOO

De openbaarmaking van deze categorieën wordt gefaseerd ingevoerd. Om die reden bevatten nog niet alle categorieën op deze website informatie. In onderstaand overzicht geven we de categorieën weer. Bij de categorieën waar een link staat, vind je meer informatie. 

De categorieën zijn:

Niet alles openbaar

Op grond van de wet maken we veel informatie openbaar. De wet maakt ook een aantal uitzonderingen:

  • Zo maken we geen bijzondere persoonsgegevens openbaar en geen informatie die invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer.
  • In een aantal gevallen worden persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren ook niet openbaar gemaakt.
     

Tegen het niet openbaar maken van informatie kun je geen bezwaar indienen. Wil je de informatie toch inzien? Dan kun je een verzoek indienen op grond van de wet. Dan kan de gemeente beoordelen of de informatie alsnog openbaar gemaakt moet worden. De beoordeling van dit verzoek leggen wij vast in een Woo-besluit. Tegen dit besluit valt bezwaar te maken.

Informatie die altijd al openbaar was

In dit overzicht vind je veel gevraagde informatie die al openbaar is of waarvoor de WOO niet geldt.

OnderwerpMeer informatie
Archief vergunningenInformatie over vergunningen van het (papieren) archief. Bijvoorbeeld bouw- en omgevingsvergunningen. Neem contact op.
Publicatie vergunningenIngediende en verleende vergunningen vind je via de website Overheid.nl. Je kunt je hier aanmelden om meldingen te krijgen. Of bekijk het volledige overzicht.
BelastingenBijvoorbeeld de WOZ-aanslag of het taxatieverslag van je huis is op te vragen via onze belastingbalie.
BestemmingsplannenIn een bestemmingsplan staat onder andere aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn. De bestemmingsplannen zijn openbaar en online te vinden op de website Ruimtelijke plannen.nl. De besluitvorming over bestemmingsplannen vind je bij de raadsstukken.
VerkeersbesluitenBekijk de verkeersbesluiten in het Gemeenteblad.
BodeminformatieOp de website Omgevingsrapportage vind je meer informatie over de kwaliteit van de bodem in jouw omgeving. Als er al eerder bodemonderzoek is uitgevoerd op een bepaald adres, dan vind je de gegevens hier terug. Kom je er niet uit? Of wil je meer informatie over een bepaald bodemonderzoek? Bel dan naar team Omgevingsrecht via (073) 553 11 50. 
CollegebesluitenHet college van B en W vergadert iedere week. Na elke vergadering maakt de gemeentesecretaris de openbare besluitenlijst. Via de besluitenlijsten kun je het dagelijks bestuur van de gemeente volgen. Bekijk de openbare collegebesluiten.
Gemeentelijke regelgeving en beleidDe gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels kun je vinden op de website Overheid.nl.
RaadsstukkenDe raadsbesluiten, raadsstukken, moties, schriftelijke vragen, verslagen van de raadsvergadering en commissies vind je op onze website Bestuurlijke Informatie Boxtel.
KadasterHet Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. Je kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens.
Kamer van KoophandelBij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) kun je informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn