Digitaal ter inzage

Per 1 juli 2023 wordt de digitale terinzagelegging verplicht op grond van de Wet elektronische publicatie. Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ter inzage worden gelegd moeten vanaf dat moment (ook) digitaal ter inzage worden gelegd. Wij doen dit via officielebekendmakingen.nl of dit platform. Op deze pagina vind je dit soort documenten en plannen dan. 

Terinzagelegging en anonimiseren

Het is van belang om de digitale terinzagelegging zorgvuldig in te richten. Vanwege de privacy moeten wij geanonimiseerde versies maken van de stukken die ter inzage worden gelegd voor het publiek.