Digitaal ter inzage

Op deze pagina vind je in de loop van 2024 de informatie en bijlagen die ter inzage gelegd worden volgens de Wet Elektronische Publicaties (WEP).

Terinzagelegging en anonimiseren

Het is van belang om de digitale terinzagelegging zorgvuldig in te richten. Vanwege de privacy moeten wij geanonimiseerde versies maken van de stukken die ter inzage worden gelegd voor het publiek.