Afgehandelde WOO-verzoeken

Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek doen om publieke informatie openbaar te maken. Dit noemen we een Woo-verzoek. Het gaat hierbij om informatie die nog niet openbaar is gemaakt. Op deze pagina vind je een overzicht van alle afgehandelde Woo-verzoeken en de daarbij openbaar gemaakt informatie.

Werkwijze afhandelen WOO-verzoek

Een Woo-verzoek wordt behandeld door een of meerdere gemeentelijke organisatieonderdelen. De gemeente neemt vervolgens een besluit op het Woo-verzoek, waarin aangegeven staat welke informatie openbaar gemaakt wordt. Het kan voorkomen dat niet alle informatie in een document openbaar gemaakt wordt, bijvoorbeeld vanwege de privacy van betrokkenen of omdat bedrijfsgegevens in de stukken zijn opgenomen. Deze informatie is onleesbaar gemaakt. Onderdeel van het besluit is een inventarisatielijst waarin wordt vermeld waarom bepaalde informatie niet openbaar gemaakt wordt. Dit wordt in het besluit zelf nader toegelicht.

Openbaarmaking en anonimiseren

Op het moment dat de informatie wordt verzonden aan de verzoeker is deze in juridische zin openbaar voor iedereen. Om de documenten ook daadwerkelijk toegankelijk te maken voor iedereen, worden ze gepubliceerd op deze website. Vanwege privacy-redenen worden het Woo-verzoek en Woo-besluit geanonimiseerd.

Overzicht afgehandelde Woo-verzoeken 2024

Overzicht afgehandelde Woo-verzoeken 2022 en 2023

Bekijk het overzicht van de afgehandelde Woo-verzoeken van de jaren 2022 en 2023.

Woo-verzoeken 2022

Woo-verzoeken 2023

Woo-verzoeken 2024