Klachten en bezwaarschriften

Als je vindt dat een ambtenaar of bestuurder jou "niet netjes" heeft behandeld kun je een klacht indienen. Deze klachten maken wij jaarlijks geanonimiseerd openbaar. Ook kun je als inwoner, als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, een bezwaar indienen. Is zo’n bezwaar niet één-twee-drie op te lossen, dan komt het bij een commissie terecht.

Wat is een klacht?

Een klacht indienen kan binnen een jaar na het voorval. Bijvoorbeeld wanneer een ambtenaar of bestuurder jou onvriendelijk geholpen heeft. Of wanneer een gemaakte afspraak niet is nagekomen. Wij leveren graag kwaliteit en vinden een goede relatie met onze ‘klanten’ belangrijk. Ben je niet tevreden? Dan horen wij dat graag. Want als we een fout hebben gemaakt dan willen wij daarvan leren.

Overzicht klachten

Jaarlijks maken wij een rapportage waarin we cijfermatig inzicht geven in het aantal klachten dat bij ons is ingediend. Bekijk het jaarverslag klachten 2022.

Jaarverslag bezwaarschriften

De Bezwaarschriftencommissie adviseert de Boxtelse bestuursorganen over bezwaarschriften. De commissie kijkt onafhankelijk naar de bezwaarschriften. Jaarlijks maken ze een verslag van deze bezwaren. Bekijk het jaarverslag 2022.